Voorwaarden

Het lidmaatschap geldt altijd voor een geheel seizoen, dat loopt van 1 juli t/m 30 juni (of een gedeelte daarvan indien het een nieuw lid betreft) en kan 
alleen worden beëindigd aan het einde van een seizoen met een opzegtermijn van 1 maand. Concreet betekent dit dat een afmelding vóór 1 juni binnen moet zijn. Is dit niet het geval dan blijft er volledige contributie verschuldigd voor het opvolgende seizoen.

Bij voortijdige opzegging van het lidmaatschap is restitutie van de contributie niet mogelijk. 

De contributie wordt per jaar geïnd via automatisch incasso of, indien men hier niet mee akkoord gaat, wordt een nota toegezonden. Na aanmelding als nieuw lid wordt de contributie geheven over de resterende tijd van het lopende seizoen. De contributie voor 1 uur recreatie training bedraagt € 140,-. De extra training op vrijdag kost € 125,- als deze als tweede uur wordt gevolgd, anders €140,-. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-.