Voorwaarden

Het lidmaatschap geldt altijd voor een geheel seizoen, dat loopt van 1 juli t/m 30 juni (of een gedeelte daarvan indien het een nieuw lid betreft) en kan 
alleen worden beëindigd aan het einde van een seizoen met een opzegtermijn van 1 maand. Concreet betekent dit dat een afmelding vóór 1 juni binnen moet zijn. Is dit niet het geval dan blijft er volledige contributie verschuldigd voor het opvolgende seizoen.

Bij voortijdige opzegging van het lidmaatschap is restitutie van de contributie niet mogelijk. 

De contributie wordt per jaar geïnd via automatisch incasso. Na aanmelding als nieuw lid wordt de contributie geheven over de resterende tijd van het lopende seizoen. De contributie voor 1 uur training per week bedraagt € 125,- per jaar. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-.

Publicatie foto- en/of beeldmateriaal

Als vereniging willen we graag foto- en/of beeldmateriaal publiceren.
Hiermee kunnen we laten zien waar we mee bezig zijn tijdens de lessen.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto- en beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto- en/of beeldmateriaal waardoor onze leden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto- en beeldmateriaal geen namen van onze leden.
Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto- en/of beeldmateriaal van uw zoon/dochter.